Drama bahasa makassar 5 orang

Image

SITI NURBAYA

Riolo niak carita rakyat ni ebarakkangi carita cinta battu ri minang akherekna aknikka passa. Buraknea niarengang Samsul Bahri battu ri tunganakkan tu pore pangkakna, Bainena iamintu Sitti nurbaya ia tommi gakga iatommi bajik ampe-ampena

Ri sekrea allo I samsul tammakmii ri SMA na erok pole na sambung sikolana ri jakarta

DI TAMAN-SORE HARI

Siti       : Daeng angngapana ri kioka mae?

Samsul : Niasseng ji to andik? Kana nak lampaya mange ri Jakarta appilajarak

Siti       : daeng, kabajikangngangi antu appilajaraka anrinni?

Samsul : andik, daennu anne tenaja na sallo aklampa, katippa’kja ammoterek

Siti       : ingka…

Samsul : “aku pasti kan kembali pada dirimu bukan tuk meninggalkanmu selamanya

                Tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali” (pasto)
Siti       : “dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku, semoga cinta

                Kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya” (astrid)

 

Sementara I Datu’ Maringgi tu kalumanyang minka tampoi siagang jai bainenna. Nampa eroki na saingi ka kalumanyangna I sulaiman teai maraeng manggenna I sitti nampa ngiri mata ri ia nampa eroki napassang kasiasi

RUMAH DATU’-SORE HARI

Datu’   : Sangkala! Sangkala!

Pesuruh: ngapako amril ! eh… ngapaki karaeng?

Datu’     :porenu ! angsambei arengku, teak memangko ulangi, tenamo ntu kupajamako

Pesuruh : pamopporanga’ karaeng

Datu’      : iyo, antarka mange ri ballakna sulaiman

Pesuruh  : angngapa nani parek mange anjoeng karaeng?

Datu’       : biasa doekk….. money  (memeragakan gaya memegang uang)

Ri balla’ na sulaiman….

 

Datu’               : kioki mae anrinni I sulaimang inta’!

Pesuruh           : assalamualaikung .. pattanna ballak, niakki ilalang?

Ny. Sulaiman : waalaikumsalam,, apa ntu gegerek kamma?

Pesuruh           : oh… ny. Sulaiman, niaki bapakna ilalang?

Ny. Sulaiman   : ih,, pas tongi bapak mange ri kotaya, angngapaika?

Datu’               : langsungmo, eroka amballi tampa’ na sulaemang

Ny. Sulaiman   : pamopporanga datu’ I nakke tena kuerok ambalukkangi anne tampa’ ka

Datu’               : punna kammantu anjo tananu anjoenga erok kuballi (sambil menunjuk)

Ny. Sulaiman   : I nakke poeng tea tonja ambalukkangi

Datu’               : Tampo n antu, sakbarakko punna doek na inakke ja punna parallu kubayarak

                           Pinruangi

Ny. Sulaiman     : Tena mentong kuballukangi datu’

Datu’                  : erok injako ? punna parallu kubayarak pintallungi

Ny. Sulaiman      : Datu’ kupawwang injaki inakke teajak akbaluk apa-apa

Datu’                  : puih…. Tampo’ nu di’ , tenapa nuissenga?

Ny. Sulaiman     : pammopporanga datu’ inakke teajak akboya pakbeserang

Datu’                  : baraininu

Ny. Sulaiman      : baajikangngangi datu’ assulukkiri ballakku, sabak niganggu ja’

Datu’                   : iyo cini’ mami

 

Pakrisiki nyawana ni patuatuai niakmo pakkasiak taktinra rinyawana datu’ maringgi kana eroki napassang kasiasi I sulaiman nampa angnginrang mange-mange

 

Datu’               : baranina ! I sulaiman teai na turuki kanangku, kurang ajarakna ! iyo toh

Pesuruh           : cocoki karaeng

Datu’               : porena masa napakamma! Anjo

Pesuruh           : cocoki karaeng

Datu’               : aha! Niak akkalakku

Pesuruh           : apa anjo karaeng?

Datu’               : maeko (bisik-bisik)

Pesuruh           : cocoki porei akkalatta karaeng

Datu’               : “jangan bilang-bilang pada semua orang ini rahasia cuman antara kamu dan aku”

 

Pattinjakna akjappa bajiki, nampa niakmo taktinra ri nyawanna kana eroki ni pakbunting siagang sitti nurbaya, ka gakga dudui na cinni nampa antinjaki kana punna akbunting siagang sitti napilappassi ngasengi inranna manggenna

 

Ny. Sulaiman      : sitti ! sitti ! (memanggil)

Sitti                        : iye amma’

Ny. Sulaiman      : ammempoko rong sitti, eroka bicara siagang ikau

Sitti                        : (duduk)

Ny. Sulaiman      : nu isseng ji toh sitti, kana antekamma kamma-kammanne kaparalluanta’

Sitti                        : (menunduk)

Ny. Sulaiman      : jai dudumi inrangta ri ua’  nampa sanggenna kamma-kammmanne tenapa

                                  Wasseletta, sekre-sekre na boli-boli ta’ iyaji anne ballaka punna nialle anne ballaka

                                   I ua’ na kemaeki ammantang

Sitti                        : iye amma’

Ny. Sulaiman      : sitojeng-tojengna sekre naeroki  I ua’ ! iamintu punna nituruki napilappassi

                                   Yang ngasenga inraga

Sitti                        : apa anjo amma’?

Ny. Sulaiman      : ua’ eroki akbunting siagang I kau

Sitti                        : (bermuka kaget)

Ny. Sulaiman      : ku issengi kana teako ingka..

Sitti                        : passammi punna kulle na bantu bija pammanakanta ! erokja

 

Nallangngerekna samsul bahri pakrisiki nyawana nampa ammotereki mae ri padang, battuna anjoeng tenapa na sicinik siagang I sitti sanggenna mangei akjappa-jappa I samsul ri tamanga apaji na sicinikmo siagang siti nurbaya

 

Samsul                  : andik?

Sitti                        : daeng? Ammoterek maki daeng?

Samsul                  : iya ammoterek ma, ku isseng tommi pakbuntingannu siagang I datu’, ku kana

                                  Lekbakmaki aktinja andik kana tena nanu pakmarua’

Sitti                        : “Maafkan aku menduakan cintata”  (ungu)

Samsul                  : “hancur hatiku mengenang dikau menjadi keping-keping setelah kau pergi

                                    Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita, masihkah ada sayng itu”

                                     (ahmad dani)

Sitti                        : “kusayangki kucintaki tapi kita ji”

Samsul                  : “pergilah kasih kejarlah keinginanta selagi masih ada waktu.. jangan

                                    Hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirita semoga tercapai

                                    Segala keinginanta” (d’masiv)

Sitti                        : ki pamopporanga daeng

Samsul                  : tenamo na kukulle akkana apa-apa

Sitti                        : ingka…

 

Ri wattuna I sitti siagang I samsul akbicara , aklampai I datu’ tidak sengaja naciniki nampa napilangngeri akbicaraya

Datu’                     : “oy senangnya dalam hati kalau beristri 2 sperti dunia ana yg punya” (ahmad dani),

                                   Ih, nai anjo ??? (mengintip dari jauh)

Siti & samsul       : (berbicara)

Datu’                     : ommale’ baraninu  sitti appakmaru sitti.. Braninu appakmaru ! (muncul tiba-tiba)

Siti & Samsul      : (kaget)

Datu’                     : kau ! anakna sutan Mahmud baraninu !

Siti                          : Datu’ !

Datu’                     : sudahmi! Ambe moterek (menarik sitti)

 

I datu’  sannak moro-morona lekbakna  nacinik samsul siagang I sitti, niakmo pakkasiak takttinra ri nyawana datok kana eroki naracuni siitti

Datu’                     : baranina sitti akgauk kammanjo !

Pesuruh               : cocoki anjo karaemg

Datu’                     : teakmak akbunting siagang baik-baine kammanjo , tanjakkna tena  matu-matunna

                                  Bajikangngangi ku bunuh

Pesuruh               : saremi bawang racung karaeng

Datu’                     : antekamma batena

Pesuruh               : panaumi ri jeknek inunga !

Datu’                     : Nampa-nampannu seng carakdek

Pesuruh               : memang nakke njo tuan (gr)

 

I sitti aherekna ammoterangi sabak karacunangi, bawang racunna I datu’. Sementara I samsul niusiriki siagang manggenna I sutan Mahmud sabak nifitnahki datu’, samsul aklampai seng mange ri Jakarta, na janji ri atinna pastime nabalaskan dendamna, Ri Jakarta I samsul akjari tentara mi niarengan letnan mas, lekbakna sampulo taung , letnan mas nisuroi berantaski pemberontakan ri padang, tena maraeng datu’ maringgi mi akajari pammimpinna, aherekna samsul siagang datu’ passibakjiang sekre lawan sekre

Samsul                  : eh, sibuntuluk maki seng datu’

Datu’                     : kurang ajarak

Samsul                  : teamako sallo ambemo !

 

Terjadilah peprangan 1 lawan 1 antara letnan mas siagang I datu, ahrekna letnan mas atau samsul bahri ammoterangi siagang I datu’

Iklan

2 thoughts on “Drama bahasa makassar 5 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s